Navigácia

VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025

Oznam pre voľbu zástupcov rodičov do rady školy.

      Vážení rodičia, nakoľko 22.5.2021 končí štvorročné volebné obdobie Rady školy je potrebné, aby ste si z Vašich radov zvolili svojich zástupcov – troch zo základnej a jedného z materskej školy. Pokiaľ by ste mali záujem o kandidatúru, prihláste sa písomne (vzor v odkaze) a tento návrh odovzdajte na sekretariát školy najneskôr deň pred voľbami.

    Dátum volieb:       

Voľba zástupcov rodičov ZŠ 10.6.2021 od 14.30 do 16.00 v školskej jedálni

 

Voľba zástupcov rodičov MŠ v ZŠ: 9.6.2021 od 14.00 do 16.00 na chodbe MŠ

                                        MŠ č. 85: 9.6. od 14.00 do 16.00 v pavilóne I. MŠ na prízemí

 

        Pokiaľ má rodič viac detí  v materskej alebo  v základnej škole môže voliť iba raz!

    Keď volebná komisia zistí, že po 16.00 hodine sa volieb zúčastnilo menej ako 50% rodičov, o 16.30 vyhlási druhé kolo volieb, v ktorom sa spočítajú dovtedy odovzdané hlasy a určí sa poradie zvolených kandidátov

    Volebný poriadok je v odkaze a je zverejnený v ZŠ na nástenke Oznamy pre rodičov a v MŠ vo vstupných chodbách.

                                                                                               Mgr. Oto Bača

Suhlas_kandidata_rodica_2021.docx

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria