Navigácia

Demitrovka sa kamaráti s vedou

Na našej škole sme si vedomí, že naše deti jedného dňa opustia brány školy a budú si hľadať svoje miesto v živote. Aby to zvládli čo najlepšie, už odmalička ich trénujeme nielen v športe, ale aj v orientácii vo svete vedy a technológií.

Demitrovka sa kamaráti s vedou

 

Na našej škole sme si vedomí, že naše deti jedného dňa opustia brány školy a budú si hľadať svoje miesto v živote. Aby to zvládli čo najlepšie, už odmalička ich trénujeme nielen v športe, ale aj v orientácii vo svete vedy a technológií.

Kladieme veľký dôraz na vyučovanie prírodovedných predmetov. Sme silný tím učiteľov, navzájom si pomáhame a hľadáme cesty, ako deti nielen učiť a naučiť,  ale aj urobiť z nich aktívnych a nadšených hráčov v tejto hre.

Maximum praktických aktivít, tímová práca spolužiakov, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, to je samozrejmá súčasť našej práce na každodennej báze. Je veľmi príjemné pozorovať skupinky žiakov, ktorí nadšene pobiehajú po našom dopravnom ihrisku s meracím pásmom,  zapisujú jeho rozmery, počítajú plochu a obvod, zakresľujú v mierke plánik ihriska, následne vytvoria v softvéri prezentáciu svojej práce a predvedú ju svojim spolužiakom, ktorí spontánne ohodnotia jej plusy aj mínusy. Takýto štýl práce baví nielen žiaka, ale aj učiteľa.

Učebnice a pracovné zošity na hodinách už nestačia. Spoločne sledujeme a komentujeme fyzikálne animácie, videá na Youtube často aj v anglickom jazyku, pracujeme s informáciami z internetových stránok, realizujeme pokusy v duchu hesla "ani hodina bez experimentu", vytvárame 3D projekty.  Môžeme sa pochváliť zbierkou dômyselných dvojramenných váh, kalorimetrov, elektroskopov, svetelných člnov, silomerov či originálnych meradiel, všetko vlastnoručných výtvorov našich žiakov.

Účasť v súťažiach ako matematický Klokan, Pytagoriáda alebo prírodovedné olympiády je pre nás dlhoročnou samozrejmosťou, ale ideme ešte ďalej. V minulých rokoch sme boli návštevníkmi Vedeckého veľtrhu v Bratislave. Organizátori veľtrhu približujú žiakom vedu veľmi sympatickou formou. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastňujú, im vo svojich stánkoch ukazujú, že veda je všade okolo nás. Deti si na veľtrhu vyskúšali interaktívne experimenty,  sami si overili mnohé skutočnosti a javy. Šikovní študenti odborných a vysokých škôl im predviedli svoje vynálezy, z ktorých mnohé získali aj medzinárodné ocenenia. Naši žiaci si veľmi radi mnohé pokusy sami vyskúšali a overili si svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Po návrate z veľtrhu sa mohli pochváliť svojím prvým vlastnoručne vyrobeným plošným spojom, z dreva vysústruženou súčiastkou alebo s tým, že sedeli v aute na vodíkový pohon či ovládali robotické zariadenie.

V novembri minulého roku sa naša škola zapojila do Európskej noci výskumníkov. V ten deň si každý žiak mohol vybrať z množstva ponúkaných aktivít, ktoré  príťažlivým spôsobom ukázali, ako vďaka práci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Žiaci videli, že za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť. Pozreli si rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov v online štúdiu, mohli diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov. Žiaci i učitelia sa zapojili do festivalových súťaží, kreslili, fotografovali, riešili kvízy.

V rámci Noci výskumníkov sme zorganizovali aj online návštevu vedca Ing. Petra Novotného, bývalého žiaka našej školy. Peter Novotný pracoval nejaký čas na projektoch vo výskumnom stredisku v Cerne a momentálne je zamestnancom firmy, ktorá vyrába špičkové elektrónové mikroskopy. Rozhovor s ním zapôsobil na žiakov aj učiteľov veľmi inšpiratívne. Mohli sa presvedčiť, aké dôležité je sledovať svoje sny a pracovať na ich naplnení. Ktovie, koľkí z nich sa jedného dňa rozhodnú pre vedeckú kariéru aj vďaka tomuto stretnutiu. Už sa tešíme na návštevu firmy, v ktorej pán Novotný pracuje, aby sme sa mohli na vlastné oči pozrieť, ako vývoj a výroba takýchto zariadení prebieha.

                                                                                                          Mgr. Zuzana Mičudová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria