Navigácia

Microbitovanie

S čím sme sa na INF stretávali a čo nám microbit ponúka

Na hodinách informatiky naši žiaci v minulom šk. roku pracovali s microbitmi v programe makecode od februára 2021. Nakoľko dištančné vzdelávanie zamiešalo karty, práca s touto pomôckou bola dosť obmedzená. Najviac času, energie, tvorivosti, hravosti, námah a pracovitosti venovali žiaci terajšej 6.a triedy a dievčatá z terajšej 9.a triedy. Žiaci menovaných tried sa po ukončení dištančného vzdelávania naplno zhostili tvorivej práce a zoznámili sa s reálnym microbitom, nie iba so simulátorom programu makecode. Prakticky si vyskúšali základy. Programovali tlačidlá, oboznámili sa so senzormi, vstupmi pre pridanie ďalších zariadení (reproduktor). Vytvárali si aj jednoduché melódie – čo nahrávalo hudobníkom, ktorým vytvorenie melódie nerobilo žiadne problémy. Dve dievčence sa zúčastnili súťaže, ktorú ponúkla na facebooku zanietená skupina nadšencov na stránke Učíme s hardvérom.

Možnosť pracovať s microbitom bola ponúknutá aj žiakom štvrtých ročníkov, ktorí sa jej s radosťou a nadšením zhostili. Oproti ostatným spolužiakom školy vyšších ročníkov mali velikánsku výhodu. Okrem januára boli stále v prezenčnom vzdelávaní. Ukázalo sa, že ich práca nadchla, motivovala a netrpezlivo čakali ďalšie microbitové stretnutia.

Snažili sme sa maximálne zapracovať do vzdelávacej činnosti pomôcky z projektu Enter, kde sme prostriedky na zakúpenie pomôcok získali z grantu Nadácie Pontis a Nadačného fondu Telekomu.

V tomto školskom roku budeme pokračovať na hodinách Informatiky, ktoré sme v 7. a 8. ročníku u nešportovcov posilnili o 1 vyučovaciu hodinu v Školskom vzdelávacom programe. Aj žiaci ostatných tried si budú môcť programovaciu prácu s microbitmi vyskúšať.

A ako to vyzeralo na hodinách? Urobili sme z toho kratulinký záznam, ktorý vás možno zaujme, možno inšpiruje. Pozrite si tento videozáznam z práce dievčat terajšej 9.a na: https://fb.watch/88FZUcO5Hn/

Verím, že vás to zaujalo a všetkým žiakom ponúkne možnosť vzdelávania v programovaní, zoznámení sa s tým, ako veci fungujú a tiež aj s možnosťou využitia v prírodovedných predmetoch.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria