• VÝZVA NA  VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025
   • VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025

   • 25.05.2021 12:30
   • Oznam pre voľbu zástupcov rodičov do rady školy.
   •       Vážení rodičia, nakoľko 22.5.2021 končí štvorročné volebné obdobie Rady školy je potrebné, aby ste si z Vašich radov zvolili svojich zástupcov – troch zo základnej a jedného z materskej školy. Pokiaľ by ste mali záujem o kandidatúru, prihláste sa písomne (vzor v odkaze) a tento návrh odovzdajte na sekretariát školy najneskôr deň pred voľbami.

        Dátum volieb:       

    Voľba zástupcov rodičov ZŠ 10.6.2021 od 14.30 do 16.00 v školskej jedálni

     

    Voľba zástupcov rodičov MŠ v ZŠ: 9.6.2021 od 14.00 do 16.00 na chodbe MŠ

                                            MŠ č. 85: 9.6. od 14.00 do 16.00 v pavilóne I. MŠ na prízemí

     

            Pokiaľ má rodič viac detí  v materskej alebo  v základnej škole môže voliť iba raz!

        Keď volebná komisia zistí, že po 16.00 hodine sa volieb zúčastnilo menej ako 50% rodičov, o 16.30 vyhlási druhé kolo volieb, v ktorom sa spočítajú dovtedy odovzdané hlasy a určí sa poradie zvolených kandidátov

        Volebný poriadok je v odkaze a je zverejnený v ZŠ na nástenke Oznamy pre rodičov a v MŠ vo vstupných chodbách.

                                                                                                   Mgr. Oto Bača

    Suhlas_kandidata_rodica_2021.docx

   • Naspäť na zoznam článkov