Rada školy 2021 - 2025

  • Výsledky volieb do rady školy 2021-2025
   • Výsledky volieb do rady školy 2021-2025

   • 11.06.2021 17:32
   • Dňa 9. a 10.6.2021 sa konali voľby do rady školy.
   • V dňoch 9. a 10.6. 2021 sa uskutočnili voľby členov Rady školy na ďalšie štvorročné obdobie. Rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci si zvolili týchto zástupcov:

    Rodičia:

    Petra Pšeneková (ZŠ)

    Martina Strnádová (ZŠ)

    Július Prekop  (ZŠ)     

     

    Karol Maňák  (MŠ)                                                                                  

         

               Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Monika Chromiaková (ZŠ)

                                                                  Zuzana Bakayová (MŠ)

     

               Nepedagogický zamestnanec: Robert Gálik

     

             Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Mesto Dubnica nad Váhom:

                       Ing. Lukáš Bakyta

                       Mgr. Adriana Vančová

                       Adrián Gazdík

                       MUDr. Ján Tholt

   • Naspäť na zoznam článkov