MATERSKÁ ŠKOLA

    • Pre budúcich škôlkarov

    • Čo by mal škôlkar vedieť:

      

     • Mal by mať základné hygienické návyky
     • Nemá mať plienky!!!
     • Mal by samostatne jesť a piť
     • Mal by vedieť chodiť po schodoch, behať
     • Vedieť používať vreckovku
     • Nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom sám obliecť alebo si uviazať šnúrky
     • Mal by byť pri obliekaní aktívny
     • Má poznať svoje veci
     • Mal by sa vedieť zaobísť bez matky

      

      

            Dieťaťu do materskej školy nachystajte:

              pyžamko

              papučky

              náhradné oblečenie(v prípade ,,nehody“☺)

             

      

     Všetky veci dieťaťu podpíšte. Vždy pravdivo informujte učiteľky o zdravotnom stave Vášho dieťaťa, o alergiách,...!!!

      

      

     Pred nástupom dieťaťa do materskej školy pripravte svoje dieťa na túto zmenu:

     ●  Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho pôjde medzi iné deti, že sa tam  budú spolu hrať, kresliť, veľa sa naučia a vždy pre neho prídete. Pred nástupom sa choďte s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie.

     ●   Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval.  Pred dieťaťom by ste mali o škôlke hovoriť len pozitívne

     ●   Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete.

      

      

     Celý kolektív MŠ sa teší na budúcu spoluprácu s Vami a Vašimi deťmi☺!!!