Navigácia

Zoznam tried › Trieda MS6

Zoznamy žiakov: MS1MS2MS3MS4MS5MS6MS7MS81.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Bc.Adriana Pružincová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martina Balážová
2    Michal Bukovský
3    Viktória Didiová
4    Tobias Gonda
5    Vivien Hudáková
6    Oliver Humaj
7    Karolína Gabriela Kraisel
8    Mia Kristínová
9    Eliška Španovičová
10    Dorota Pagáčová
11    Lea Papierniková
12    František Ragula
13    Filip Senko
14    Paulína Stehlíková
15    Oliver Súster
16    Tamara Škrovánek
17    Adam Šulek
18    Matej Švancár
19    Milan Tomáš
20    Hoang Nam Tran
21    Oliver Turza

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria