Navigácia

Roboti a microbity – Demitrovci programujú

V novembri sme získali grant z nadácie Pontis. Táto nadácia podporuje pozitívne zmeny aj pre vzdelávanie. Našu školu podporuje v oblasti informatiky. Konkrétne ponúka možnosť práce s programovateľnými stavebnicami BBC micro:bit.

Roboti a mirobity – Demitrovci programujú

V novembri sme získali grant z nadácie Pontis. Táto nadácia podporuje pozitívne zmeny aj pre vzdelávanie. Našu školu podporuje v oblasti informatiky. Konkrétne ponúka možnosť práce s programovateľnými stavebnicami BBC micro:bit. Vzdelávanie v prostredí makecode ponúka zoznamovanie sa s prostredím programovania s následným kontrolným zisťovaním na simulátore, ako sme zvládli prácu. Možnosť nahratia vytvoreného programu do microbitu a jeho vyskúšanie, či už pripojením k počítaču, alebo s použitím náhradného zdroja, dáva našim žiakom možnosť vyskúšať si, ako fungujú veci okolo nás ako krokomer, počítanie ľudí, rôzne hry s náhodnými číslami a aj pre začínajúcich budúcich programátorov náročnejšie aktivity s nahratím rôznych alarmových zvukov, či melódií atď. Postupnými pomalými krokmi formou hry sa zoznamujeme s programovacím prostredím a učíme sa základným zručnostiam. V súčasnej pandemickej dobe je to náročnejšie, nakoľko je interakcia žiak – žiak v rámci rovesníckeho učenia ťažšia, pretože všetko vzdelávanie prebieha online. Aj napriek sťaženým podmienkam naši žiaci zapojení do grantu pracujú veľmi zvedavo a usilovne hľadajú rôzne možnosti ako vylepšiť spoločnú prácu. V rámci možností sú si nápomocní a inšpirujúci. Práca s microbitmi nám neponúka iba plánované vzdelávanie v oblasti informatických zručností, ale dáva nám možnosť spoločne riešiť problémy, rozvíja analytické a kritické myslenie a tým nám dáva šancu učiť sa učiť, vzájomne sa podporovať, komunikovať rozdielny názor, argumentovať. Tieto zručnosti a schopnosti sú vhodnou devízou pre ďalšie vzdelávanie a pre budúce získanie vysnenej práce.

Naša škola zakúpila aj programovateľných robotov Proton s rôznymi funkciami a nastaveniami pre deti a žiakov s rôznymi získanými zručnosťami tak, aby aj tí najmenší – deti materskej školy a žiaci najmladších ročníkov základnej školy mohli pracovať s programovaním zábavnou hravou formou nielen počas vyučovania, ale aj vo voľno-časových aktivíitách ponúkaných našou školou. Práca s týmto robotom je aj pre šikovných žiakov vyšších ročníkov, ktorých programovanie zaujíma, aby mohli zlepšovať svoje nadobudnuté schopnosti.

                                                                                              Mgr. Eugénia Čellárová

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria