Navigácia

Gymnastika na „Demitrovke“

Neodmysliteľnou súčasťou našej športovej školy je gymnastika. Sme jediná škola na Slovensku, kde je gymnastika súčasťou vyučovania. Tento šport je výborným odrazovým mostíkom pre všetky  druhy športov.

 

Gymnastika na „Demitrovke“

Neodmysliteľnou súčasťou našej športovej školy je gymnastika. Sme jediná škola na Slovensku, kde je gymnastika súčasťou vyučovania. Tento šport je výborným odrazovým mostíkom pre všetky  druhy športov. Dieťa získava už v predškolskom a mladšom školskom veku základné pohybové zručnosti, učí sa koordinovať a ovládať svoje telo, správnemu držaniu tela, správnemu dýchaniu. Získava estetické cítenie, zmysel pre rytmus spojením modernej, ľudovej hudby a pohybu.

Súčasťou tréningovej jednotky sú zdravotné cviky, joga a posilňovanie.  Zároveň si upevňujú si charakterovo-vôľové vlastnosti .

V rámci vyučovacích hodín úzko spolupracujeme s hokejovými a futbalovými trénermi.

Pre gymnastiku majú deti na našej škole  vytvorené ideálne podmienky.  Trénujeme v novovybudovanej gymnastickej telocvični, deti cvičia  pod odborným vedením kvalifikovanej trénerky. Tréner s asistentom spolupracujú so Slovenskou gymnastickou federáciou, absolvujú  trénerské a rozhodcovské školenia.

Každý rok sa úspešne podieľame na organizovaní obvodových, regionálnych a krajských kôl v Gymnastickom štvorboji. Predminulý rok sme dokonca úspešne zorganizovali Majstrovstvá Slovenska G4.  Na tomto výnimočnom podujatí sme opäť potvrdili, že naše deti gymnastiku zvládajú na výbornú, po štvrtýkrát sme obhájili  titul Majstrov Slovenska.

Aj v tejto neľahkej dobe sa snažíme deti udržiavať v pohybe formou online hodín.  Keďže sú telocvične takmer rok zatvorené, využívame i cvičenie na školských ihriskách a víkendové turistické vychádzky do prírody. To, že gymnastiku a pohyb majú naše deti radi, dokazujú svojím prístupom k týmto aktivitám. Odmenou nám je to, že deti majú radosť z cvičenia, tešia sa na každú hodinu a radi sa prezentujú na rôznych vystúpeniach v rámci školy a mesta.

                                                           Mgr. Monika Chromiaková, Mgr. Zuzana Kapráliková

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria