Navigácia

Slovenčina v Demitrovke

O vyučovaní slovenského jazyka trochu inak s Mgr. Luciou Faltejskovou: "Milujeme výzvy. Jednou z nich je aj zapojenie sa do rôznych projektov, ktoré poskytujú deťom kvalitnejšie, efektívnejšie či modernejšie vzdelávanie. Ani tento rok však nebol výnimkou. Z 292 predložených projektov patrila naša Demitrovka do víťazných 23 v rámci projektu Výnimočné školy."

Naša Demitrovka

 

Milujeme výzvy. Jednou z nich je aj zapojenie sa do rôznych projektov, ktoré poskytujú deťom kvalitnejšie, efektívnejšie či modernejšie vzdelávanie. Ani tento rok však nebol výnimkou. Z 292 predložených projektov patrila naša Demitrovka do víťazných 23 v rámci projektu Výnimočné školy. Počas projektu vytvárame vzdelávacie videá tvorené našimi žiakmi formou divadelnej scénky, ktoré zaujímavo a moderne spracúvajú významné diela legendárnych autorov našej slovenskej literatúry. Tieto videá napokon budú slúžiť ako vzdelávací materiál pre nižšie ročníky či ako inšpirácia, či motivácia, že v našej škole sa vzdeláva aj inak – zábavne, efektívne či so zreteľom na umenie. Berieme ohľad aj na to, že každý žiak preferuje iný učebný štýl, a tak vytvárame príležitosti učenia sa pre každého, napríklad aj na základe inscenácie.

Prostredníctvom projektov sme mohli pre deti vytvoriť čitateľský kútik spolu so sedacími vakmi, ktorý je kompletne vybavený novými knižkami - avšak tie sme nadobudli v rámci ďalšieho projektu Čítame radi. Výber kníh je naozaj rôznorodý a kopíruje priania našich žiakov.

Každoročne organizujeme veľké množstvo školských akcií, aj vďaka ktorým sa v našich žiakoch prebúdza túžba súťažiť, prehlbovať v triede priateľstvá či tešiť sa z inej formy vyučovania. Nemožno zabudnúť ani na výročia narodenia známych autorov, či každoročne si nespomenúť na najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete – Marínu. V rámci týchto akcií si žiaci môžu skúsiť, aké je to byť naozajstným básnikom a zažiť si svoju chvíľku slávy.

K našim zvykom patrí taktiež aj každoročná olympiáda ľudských práv v školskej knižnici určená pre 1. aj 2. stupeň, kde sa žiaci v tímoch presúvajú na rôzne stanoviská, za účelom lepšieho osvojenia si práv ako takých.

Nevynikáme len v športe, ale vynikáme aj v literatúre. Našou najobľúbenejšou literárnou súťažou je Hviezdoslavov Kubín, o ktorú je vždy veľký záujem. V rámci tejto súťaže každý rok súperíme o umiestnenia v krajskom kole, v rodisku Ľudmily Podjavorinskej.

Nemožno vynechať ani súťaže ako Rétorický Uhrovec či Šaliansky Maťko, na ktorých sa taktiež aktívne zúčastňujeme a osvojujeme si, aké to je byť tým najlepším recitátorom povesti či perfektným rečníkom, akým bol náš nezabudnuteľný vlastenec Ľudovít Štúr.

Našou tohtoročnou prvotinou je celoštátna súťaž Prečo milujeme Slovensko, prečo milujeme slovenčinu, kde sme sa zapojili so scenárom štúrovcov, ktorý vytvorili naši deviataci, aby dokázali, že slovenčina môže byť i zábavná a že to je ten najľubozvučnejší jazyk, aký sme kedy počuli. 

So slovenčinou sa taktiež spája aj Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý taktiež patrí do nášho repertoára školských akcií.

V rámci slovenského jazyka sa rovnako zapájame do súťaží ako: literárna súťaž O cenu Dominika Tatarku či súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktoré spočívajú v autorskom tvorivom písaní poézie, prózy či drámy.


DEMITROVINY – časopis

Naša škola poskytuje aj rôzne moderné krúžky, ktoré sa prispôsobujú záujmom našich žiakov, jedným z nich bude od budúceho roka aj tzv. redakčný krúžok, kde si deti vytvárajú vlastnú redakciu, pripravujú si interview s učiteľom, žiakom či so zamestnancom školy, vytvárajú rôzne ankety či zaujímavé články, ktoré uverejňujú v školskom časopise Demitroviny.  

 

Školský časopis DEMITROVINY bude od budúceho školského roka vychádzať raz za mesiac. Obsahom DEMITROVÍN budú informácie o školských akciách alebo vyhodnoteniach súťaží, ktoré sa konali alebo sa budú konať spojené s informáciami o najúspešnejších žiakoch mesiaca. Školský časopis bude obsahovať i rôzne rubriky, ktoré žiakov zaujímajú a navedú ich aj na správny smer v rámci čitateľskej gramotnosti. Školský časopis ukazuje aj to, že každý žiak má možnosť zažiť ten pocit úspechu.

                                                                                                          Mgr. Lucia Faltejsková

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria