Navigácia

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

V blogu predstaví materskú školu a jej aktivity zástupkyňa RŠ Jana Kadlečíková

Naša materská škola

Materská škola vo výchovno-vzdelávacích aktivitách sa zameriava najmä na rozvoj pohybových zručností detí, využívame aj priestory základnej školy a to najmä dve plne vybavené  telocvične , futbalové ihrisko a dve multifunkčné ihriská. Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na krúžky ako futbal, hudobno-pohybový krúžok, angličtinu pre deti, či keramiku, či gymnastika, ak to vyťaženosť trénerov dovoľuje. Najstaršie deti sa majú možnosť zúčastniť plaveckého a korčuliarskeho kurzu.

Počas školského roka materská škola organizuje viaceré aktivity s účasťou rodiny detí ako: tvorivé dielne, vychádzky do prírody  v  každom ročnom období, ktoré sú spojené so spoznávaním prírody, jej ochranu a envirohrami, ďalej sú to tradičné triedne besiedky počas vianočného obdobia a ku Dňu rodiny, či fašiangový karneval. Deň materských škôl na Slovensku-4.11. tradične oslavujeme Športovým popoludním, ktoré je medzi deťmi aj rodičmi veľmi obľúbené. Na konci školského roka sa tradične lúčime s budúcimi školakmi školou v prírode, slávnostnou rozlúčkou s predškolákmi a ich koncoročným výletom.

Pri príprave predškolákov na vstup 1.ročníka do základnej školy spolupracujeme s CPPPaP v Dubnici nad Váhom, kedy sa deti zúčastnia depistáže školskej pripravenosti a zrelosti. Po jej vyhodnotení odporúčania psychológov sú zohľadnené pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti a pri prístupe pedagóga k dieťaťu.

Na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa zapájame do projektov na podporu zdravia detí ako Dentálna hygiena, Zdravý chrbátik, Zdravé oči,.. či pravidelnej účasti detí na detských divadelných predstaveniach

Materská škola disponuje so zmodernizovanými priestormi interiéru i exteriéru, pravidelne využívame dopravné ihrisko, ktoré je súčasťou budovy základnej školy, vedenie pravidelne dopĺňa a inovuje materiálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí.

                                                                                   Jana Kadlečíková, zástupkyňa RŠ pre MŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria