Navigácia

LETNÝ TÁBOR

Letné tábory sú   veľmi obľúbené. Žiaci si oddýchnu, vytvárajú si nové priateľstvá, učia sa samostatnosti a odchádzajú domov plní zážitkov. V tomto roku sme ich organizovali v spolupráci s Olympijským klubom trenčianskeho regiónu.

Letný tábor

            Školský klub detí a triedni učitelia v spolupráci s vedením Základnej školy Pavla Demitru organizujú každoročne počas letných prázdnin tábor pre žiakov 1. – 4. ročníka. Už niekoľko rokov ho uskutočňujeme v prekrásnej prírode Javorníkov neďaleko obce Čertov, v detskom hoteli František.

 V tomto prostredí, v nádhernej prírode, sú výborné podmienky na realizáciu relaxačného pobytu plného nezabudnuteľných zážitkov. Tábory majú športovo – poznávací charakter. Každý deň je naplnený bohatým programom, v ktorom sa vhodne striedajú športové aktivity, vlastivedno – prírodovedné a hudobné činnosti, súťaže, kvízy, spoločenské hry a diskotéky podľa záujmu žiakov. Športové ihriská v okolí hotela poskytujú dostatok priestoru na pohybové a loptové aktivity. V bazéne sa deti vyšantia a upevňujú si svoje plavecké zručnosti. Veľkej obľube sa teší turistická vychádzka na neďalekú Kohútku, ktorá patrí k vyhľadávaným  lokalitám tohto regiónu.

V hoteli je zabezpečené výborné ubytovanie a strava. Tábor je cenovo veľmi prístupný, dopravu pre žiakov zabezpečuje škola. Výhodou oproti iným táborom je, že  sú deti v kolektíve so svojimi kamarátmi , ktorých poznajú zo svojej triedy alebo školy a  poznajú pedagogický dozor.

            Letné tábory sú   veľmi obľúbené. Žiaci si oddýchnu, vytvárajú si nové priateľstvá, učia sa samostatnosti a odchádzajú domov plní zážitkov. V tomto roku sme ich organizovali v spolupráci s Olympijským klubom trenčianskeho regiónu.

                                                                                              Mgr. Jarmila Kyselicová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria