Navigácia

Žijeme výtvarným umením

V detskej kresbe a maľbe sa odráža nielen umenie pozorovania, ale tiež hlboká citová súdržnosť s okolitým svetom. A to je v dnešnej dobe zasiahnutej pandémiou veľmi dôležité.

Žijeme výtvarným umením

V súčasnej dobe, naša škola Pavla Demitru vo svojej výchovno-vzdelávacej práci vychádza z nového trendu pozitívnej psychológie a pedagogiky. Dôraz kladieme nielen na vyučovací proces, ale snažíme sa u detí rozvíjať ich silné stránky. Každé dieťa je výnimočné v niečom inom.

Teraz by som rada napísala o výtvarných súťažiach v tomto školskom roku.

Sociálny a emocionálny vývin sa prejavuje i zmyslom pre krásno. Vo výtvarnom prejave vidíme spontánny prejav detí. Viaže sa na štruktúru osobnosti a aktuálny psychický stav.

V detskej kresbe a maľbe sa odráža nielen umenie pozorovania, ale tiež hlboká citová súdržnosť s okolitým svetom. A to je v dnešnej dobe zasiahnutej pandémiou veľmi dôležité.

Nemožnosť venovať sa deťom v krúžkoch výtvarnej výchovy sa snažíme suplovať čo najviac vo vyučovacom procese. Deti svoje pocity a nálady vyjadrujú spontánne, radi sa zapájajú do rozličných súťaží, kde sa im veľmi darí.

Chcela by som spomenúť súťaže, ktorých sme sa tento rok zúčastnili s dobrými výsledkami.

CEMMAC ,Horné Srnie – Zeleň v meste/dedine

                    Zapojilo sa 39 žiakov prvého stupňa a 2 škôlkari. 8 detí získalo špeciálne ocenenie a ich diela sú prezentované v stolovom kalendári firmy CEMMAC.

2 žiačky boli mimoriadne úspešné  (Karolína Maláková, Jesika Lintnerová)a ich práce boli uverejnené vo veľkom kalendári medzi 12 najúspešnejšími prácami.

Jeseň v záhrade – tu boli úspešní žiaci 1.A -  2 práce a 3.B - 3 práce ,ktoré boli vystavené

Čo ba si prialo sklo – VETROPAK Namšová – Výhra: Lilly Imrichová(3.B) – dielo prezentované v kalendári firmy medzi 12 najlepších  kresieb .(Zaslaných 20 prác )

Snehová vločka očami detí - OZ NiJoRo – celoslovenská súťaž ( vybraní 3. žiaci Tomáš Belanský, Karolína Maláková, Liana Nováková  a jedna žiačka školky -  Stella Pitschnaider)

Vianočné pozdavy pre starkých – zapojení žiaci prvého stupňa

Vzdelanie budúcnosť kajiny – Navrhnite vianočný pozdrav – zapojená 1.A – 4. žiaci a 3.B -12 žiakov.Deti boli odmenené prianím  a pomôckami na výtvarnú výchovu od p. ministra Mgr. Branislava Grohlinga.

                                                                                                        

Prírodovedná súťaž –  Noc výskumníkov – Učím a vedu

                                        Tvorba pokusov v 3.B triede a zaslanie vytvoreného videa do celoslovenskej súťaže.

                                                                       Mgr. Ivana Bašnárová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria